Със Заповед РД 09-1048 от 14.07.2014г. на министъра на образованието и науката РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Със Заповед РД 09-1048 от 14.07.2014г. на министъра на образованието и науката

   Със Заповед РД 09-1048 от 14.07.2014г. на министъра на образованието и науката проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще” е удължен до 30.12.2014г. и дейностите по тестване на Системата за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности могат да продължат до края на месец ноември.НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Със Заповед РД 09-1048 от 14.07.2014г. на министъра на образованието и науката