left-shadow
Със заповед на началника на РУО – Търговище са определени условия и ред за запознаване с оценените индивидуални работи от НВО X клас за учебната 2021/2022 г. РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Със заповед на началника на РУО – Търговище са определени условия и ред за запознаване с оценените индивидуални работи от НВО X клас за учебната 2021/2022 г.

Със заповед на началника на РУО – Търговище са определени условия и ред за запознаване с оценените индивидуални работи от НВО X клас за учебната 2021/2022 г.:

1. Време – на 28.06.2022 г., на 29.06.2022 г. и на 30.06.2022 г. от 10.30 ч. до 17.30 ч.

2. Място – оценителски център в Първо основно училище „Христо Ботев“ гр. Търговище.

3. Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО X клас става в присъствие на член на РКПОИР по т. II от заповедта чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

   3.1. Ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;
   3.2. Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
   3.3. Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

4. За националното външно оценяване по ИТИДК, ученикът и неговите родители може да се запознаят с оценената му индивидуална изпитна работа в училището, в което е положен изпитът.
down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Със заповед на началника на РУО – Търговище са определени условия и ред за запознаване с оценените индивидуални работи от НВО X клас за учебната 2021/2022 г.
right-shadow