Съобщение: стрес-тест за оценители по чужд език и за ДЗИ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Съобщение: стрес-тест за оценители по чужд език и за ДЗИ

Предстои заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда на изпитните работи и апробиране на системата за проверка на изпитни работи от ДЗИ.

Информираме Ви, че всички участници, които са участвали в предходните етапи на обучението и са допуснати до стрес-тест,  както и оценителите в националните комисии за оценяване на ДЗИ трябва:

1.  На 19 май 2020 г. от 13:00 до 17:00 часа да проверят и да оценят определен брой писмени работи.

2.  Участниците в стрес-теста да организират електронното обучение на учениците си, така че да имат възможност да се включат в последния етап на обучението.

3.  Допълнителни указания ще получат по електронен път от организаторите на обучението.

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Съобщение: стрес-тест за оценители по чужд език и за ДЗИ