Световното наследство на България РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Световното наследство на България

На 19 януари 2018 г., в Актовата зала „Марина Димитрова“групата за занимания по интереси  „Читатели – откриватели“ по проект „Твоят час“ от ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово с ръководител Антанета Йорданова (училищен библиотекар) проведе своята първа публична изява „Световното наследство на България“ от дейността на клуба за периода 2017 – 2018 г. Гости на събитието бяха директорът на училището Св. Минчев,  учителите Е. Иванов, Е. Кьосева, Р. Божкова, Ал. Георгиева, родители, както и учениците в двете групи за целодневна организация на учебния ден в III клас.
Гостите се запознаха с  интересни моменти от изследователската и проучвателна дейност на клуб „Читатели – откриватели“: занятие в АИР „Сборяново“ и посещение на Тракийската гробница в с. Свещари, включена в Списъка на ЮНЕСКО, интерактивно занятие в късноантичния римски град  Абритус  край Разград, занятие в Националния историко-архитектурен резерват (НИАР) „Плиска“, занятие в НИАР „Мадара“ с посещение на Мадарския конник, също защитен от ЮНЕСКО, посещение на НИАР „Велики Преслав“, занятие в Историчектия музей в Шумен, както и събиране на информация за обектите в България под егидата на ЮНЕСКО в училищната библиотека.
       Участниците вклуба представиха Албум с презентации „Световното наследство на България“ , включващ културните и исторически паметници на България, природните обекти  и нематериалното богатство на страната ни, защитени от ЮНЕСКО като обекти със световно значение.
       Специално за публичната изява на клуб „Читатели – откриватели“ екскурзоводът от Исторически музей „Искра“, гр. Казанлък Илияна Димова направи кратък филм за Казанлъшката гробница, чрез който участниците и гостите на събитието имаха възможност да посетят виртуално тракийската грабница.https://drive.google.com/file/d/1BKolpnfHW65dmMt1YkPKYCAaSZ92XL3b/view?usp=sharing
       На  финала гостите се ключиха във  викторината  „Загадките на Дани“ – Даниел Росенов. https://drive.google.com/file/d/1N9H_JRfStwRKDolLjN6SbRnIXpmSgDgQ/view?usp=sharing
     Участниците в клуб „Читатели- откиватели“ по проект „Твоят час“ бяха поздравени от учителя си в начален етап Е. Иванов, който подари на всеки екземпляр от книгата „Християнските храмове в Поповска духовна околия“.

Антоанета Йорданова
ръководител на клуб „Читатели – откриватели“ по проект „Твоят час“
ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Световното наследство на България