Световния ден на Земята в ОУ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО




Световния ден на Земята в ОУ "Г. Бенковски" с. Беломорци

На 22 април учениците от ПИГ в ОУ "Г. Бенковски" с. Беломорци отбелязаха световния ден на Земята. Със свои рисунки, постери и колажи учениците показаха отношението си към природата, към опазването й и съхраняването й. Със творбите си подредиха училищна изложба. Отонешието си към опазването на околната среда изразиха с почистване на цветните лехи и пространството около тях. Посяха различни цветя в градинките на училищния двор. Допълниха с нови саксийни растения училищния интериор.

Диана Стоянова
директор на ОУ "Г.Бенковски"





НА ВНИМАНИЕТО НА:




Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.






2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Световния ден на Земята в ОУ "Г. Бенковски" с. Беломорци