Световeн ден за борба с тормоза в училище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Световeн ден за борба с тормоза в училище

На 25.02.2015 г. в Прогимназия „Академик Даки Йорданов” гр. Омуртаг се отбеляза Световния ден за борба с тормоза в училище или т. н. „Ден на розовата фланелка”. Влизайки в училище децата бяха приятно изненадани от розовите табели  върху вратите на учебните кабинети. Те съдържаха няколко прости правила:

1. Ние няма да тормозим другите.
2. Ще помагаме на децата, които са тормозени.
3. Ще приобщаваме децата, които са изолирани.
4. Когато мен ме тормозят или видя, че някой е тормозен, ще съобщя на възрастни.
През голямото междучасие във фоайето на училището се представи танц, в който желаещите ученици се включиха. Всички от Прогимназия Омуртаг носиха закичени розови сърца с надпис:
„Не на тормоза в училище!”. Бяха изработени табла с помощта на учениците от петите класове с различни снимки, пожелания и поуки. Най – атрактивно табло се оказа това, което апелираше за усмивки и доброта срещу тормоза. Всеки които беше съгласен с призива, постави своя подпис под него. Накрая всички ученици излязоха на двора на училището и пуснаха в небето розови балони с написани послания.

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Световeн ден за борба с тормоза в училище