СТИЛ НА УЧЕНЕ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
СТИЛ НА УЧЕНЕ

На 09.01.2015 г. се проведе поредната форма на квалификация в съответствие с Плана за квалификация на педагогическите кадри в I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище през учебната 2014/15 година. Обучението е организирано от РИО – Търговище и проведено от представител на Център за съвременно обучение град София. Водещ на семинара беше доц. д-р Пепа Митева, в който се включи и част от педагогическия екип на I ОУ.
Актуализираха се фазите на учебния процес: подготовка, презентация, практика и представяне /изпълнение/. Те съдържат непрекъснат процес на оценка. Аудиторията се запозна с видовете „стил на учене“. Дискутира се въпросът защо е важно да се развива стил на учене. Беше представена диагностика на индивидуалния стил на учене чрез въпросник на Колб – анализ на силните и слабите страни. 
Интересна тема за дискусия бяха основните проблеми при ученето: липса на мотивация, работа с ученици от различни етноси, преподавателска работа в смесени паралелки. За да се преодолеят те, е необходимо да се стимулира креативността на учениците чрез различни игрови техники, графични изображения /схеми, таблици/, флаш карти, дейности с интерактивни дъски. Важна роля в този процес имат изграждането на план за учене и разработването на добри практики.
Галина Станчева – ръководител пресцентър на I ОУ „Христо Ботев” – Търговище.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
СТИЛ НА УЧЕНЕ