left-shadow
STEAM ЦЕНТЪР ПЪРВО ОУ РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

STEAM ЦЕНТЪР ПЪРВО ОУ "ХР. БОТЕВ"

 През учебната 2020/2021 г. I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище спечели проект „СТЕАМ център“ „3D дигитална творческа лаборатория“ към Национална програма „Изграждане на училищна СТЕМ среда“.
Стойността на проекта е 87 200 лв., като включва съфинансиране от страна на училището в размер на 18 000 лв.
Проектът съчетава лабораторните упражнения по химия, физика, биология и получените знания и резултати да се пренесат в дигитален творчески център-трансферирани от децата в тримерни дигитални творчески решения/продукти. Презентирането е чрез изкуство – рисуване и танц. Творческото мислене се развива чрез създаване на мисловни карти, реализиране на модели на природни явления, откриване на аналогии, при които се реализират богати междупредметни връзки и трансфер на знания между предметни области.  
Училищният СТЕАМ център ще обособи следните  зони:
3D дигиталната зона е обособена част от актовата зала, в която учениците работят с персонални лаптопи (1:1) и 3D оборудване – VR очила. Тази зона включва и работа с 3D технология за рисуване.
Екипната зона се оформя в друга част на актовата зала. Учениците работят по групи върху поставени екипни задачи. Чрез модулните мебели залата се превръща в мултифункционална среда.
3D видео-зоната предлага възможност за запознаване с 3D модели на изследвани природни явления. 
Зоната за представяне е сцена – платформа на по-високо ниво, с осигурено придвижване на ученици с двигателни затруднения. Осигурява пространство и техника, за представяне на разработените проекти по нестандартен начин. 
Чрез работата в STEAM-центъра, при използване на новите практики и технологии, арт презентации, реализиране на различни урочни дейности, се очаква да бъдат постигани следните резултати: 
По отношение на учениците
По-задълбочени и осмислени знания.
По-висока мотивация на учениците да се занимават с математика, природни дисциплини, информационни технологии, да придобиват дигитални умения и цифрови компетентности. 
Осъществяване на ефективни комуникации в работен екип и в динамична работна среда – формулиране на проблеми, задаване на въпроси, представяне на проекти, презентиране на творчески разработки.
Повишена увереност в собствените възможности и самочувствие на учениците.
По отношение на учителите
Повишаване на ключови умения и компетентности на учителите.
Подобряване на професионалното портфолио.
Усъвършенстване на управленските умения на ръководството на училището.
 
По отношение на училището
Създаване на уютна, творческа, естетична, безопасна, ергономична среда на обучение.
Подобряване портфолиото на училището.
Повишаване на имиджа и привлекателността на училището като образователна институция, която предлага иновативно образование и дейности, които в по-висока степен отговарят на потребностите на младите хора.
Затвърждаване на авторитета и престижа на училището пред ученици, родители, местна общественост, работодателски организации и бизнес партньори, социални партньори.
 
  

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2023, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
STEAM ЦЕНТЪР ПЪРВО ОУ "ХР. БОТЕВ"
right-shadow