left-shadow
Стартират обучения на учители по дигитална грамотност по проект „Образование за утрешния ден“ РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Стартират обучения на учители по дигитална грамотност по проект „Образование за утрешния ден“

    От началото на учебната 2020/2021 година предстои да стартират обучения по дейност 3.2 за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност - ключови дигитални умения - базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др. Обученията са по Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
    В тях ще се включат педагогически специалисти – учители в детски градини, учители от начален, прогимназиален и гимназиални етапи по всички общообразователни учебни предмети, ресурсни учители, психолози и педагогически съветници с изключение на учителите, които преподават информатика и/или информационни технологии. 
     В резултат на обучението всеки учител ще придобие компетентност да включва в обучението по своя учебен предмет дейности с учениците, които да развиват техните дигитални
компетентности в контекста на изучаваното учебно съдържание по съответния учебен предмет. След участие и успешно завършване на обученията на педагогическите специалисти ще бъде издадено удостоверение с присъдени 2 квалификационни кредита.

ТЕУП „Образование за утрешния ден“
РУО - Търговище
 
 
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Стартират обучения на учители по дигитална грамотност по проект „Образование за утрешния ден“
right-shadow