Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
НА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“