Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“