Споделяне на образователни практики - НП РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Споделяне на образователни практики - НП "Иновации в действие"

     На 14 октомври 2019 г. екип преподаватели и ученици от I ОУ „Христо Ботев“ посетиха град Разград, където гостуваха в ОУ „И. С. Тургенев“. Поканата към ботевци бе отправена от ръководството на разградското учебно заведение, което е иновативно. Двете училища са партньори по Национална програма „Иновации в действие“, с цел споделяне на образователни практики и ценен педагогически опит.
     Българските и чуждестранните гости станаха част от официалното начало на проекта с наслов „Интерактивно капанско село“. Тематиката е свързана с направление „Културно-историческо наследство“ по програма „Еразъм+“, финансирана от Европейския съюз и подкрепяща образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.
     В рамките на представения проект учениците от I ОУ „Христо Ботев“ се включиха в интересни задачи с практико-изследователски характер: търсене на скрито съкровище по конкретни артефакти, приготвяне на вкусна баница, презентация на тема „Разград – столица на капанците“. 
    В специално обособени кътове от учебното заведение, символично превърнато в своеобразно капанско селище, наблюдавахме възстановка на автентични обичаи и традиции. Разгледахме занаятчийската работилница и избата в приземния етаж. Посетихме художествени ателиета, разкриващи сръчността и въображението на капанските майстори. 
      Гордост за учебното заведение е и големият закрит плувен басейн, който сега подновява функционирането си и привлича почитатели на плувните спортове.
     Посещението в ОУ „И. С. Тургенев“ беше интересно преживяване за ботевските преподаватели и ученици. Споделянето на интерактивни образователни практики обогатява учебния процес  и поражда нови идеи за извънкласни дейности. 
 
Галина Станчева, 
главен учител в
Първо ОУ „Христо Ботев” – гр. Търговище
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Споделяне на образователни практики - НП "Иновации в действие"