„Споделено работно място“ – модел на педагогическа практика  във Второ СУ Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Споделено работно място“ – модел на педагогическа практика във Второ СУ Търговище

  „Споделено работно място“ е модел на педагогическа практика, който създават учители по български език и литература във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. Той се изразява в педагогическото сътрудничество между Симона Панова, млад и амбициозен, новоназначен в училището учител, и Йорданка Филева – главен учител по български език и литература. Споделяйки периодично едно работно място, двете се стремят да бъдат в тон с динамичните промени в образователната система.
          Една от формите на модела е изнасянето на уроци в разменени класове - с интерес учениците от Х в клас работиха с Панова, другия учител, по темата „Българска възрожденска поезия“, а от VІ г клас – с Филева, по темата „Употреба на домашни и на чужди думи в текста“. Други форми на споделено работно място са съвместното организиране на извънурочни дейности, на педагогически лаборатории по основни въпроси на методиката на преподаване, групови дейности за работата с родителите и т. н.
          Този модел на наставничество помага на новия учител да се адаптира към професията, да се приобщи към педагогическия екип на училището, мотивира го към професионално израстване. Той е част от дейностите във Второ СУ, произтичащи от Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020) и на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020).

Йорданка Филева – главен учител


НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Споделено работно място“ – модел на педагогическа практика във Второ СУ Търговище