Списък на неспециализираните училища, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас в паралелки РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
НА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Списък на неспециализираните училища, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас в паралелки