Списъците с приетите ученици на трети етап на класиране са публикувани и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/. РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Списъците с приетите ученици на трети етап на класиране са публикувани и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.
Списъците с приетите ученици на трети етап на класиране са публикувани и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.