„Спектър на електромагнитните вълни“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Спектър на електромагнитните вълни“

В рамките на два учебни часа учениците от 10 клас със съдействието на госпожа Юлия Златилова – старши учител по физика и астрономия, забавлявайки се обобщиха темата „Спектър на електромагнитните вълни“.
Във всеки клас учениците бяха разделени на 6 групи, като всяка група работи по отделни части от електромагнитния спекър:
• Радиовълни
• Микровълни
• Инфрачервени лъчи
• Видим диапазон
• Ултравиолетови лъчи
• Рентгенови лъчи
Всяка група представи същността, откриването, източниците, свойствата и приложението на електромагнитните вълни от съответния вълнов диапазон.
В резултат на работата всеки клас създаде табло, на което визуализира своите знания, идеи и представи за приложението на електромагнитните вълни. Таблата са окачени в кабинета по физика и астрономия. Кое е най-атрактивно – преценете сами!НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Спектър на електромагнитните вълни“