Сключване на договори по проект РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Сключване на договори по проект "Европейски практики в биоземеделието и селския туризъм"

На 15 април в Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров" се проведе родителска среща, на която присъстваха одобрените за участие в по секторна програма „Леонардо да Винчи”  ученици, техните родители и наставниците им по време на мобилността г-жа Р.Стефанова и г-жа Н.Цонева. На тази среща директорът на училището, г-жа Т.Тодорова, запозна родителите и учениците с условията за пътуване, пребиваване и провеждане на практиката в биологична ферма "Патриче" в град Сполето, Италия. На ползвателите на мобилността бе предоставен договор, в който са описани планът на мобилността и финансовите разходи за осъществяване на практиката. Всички заинтересовани страни подписаха договора и си пожелаха тази първа практика да продължи и занапред.

Теменуга Тодорова
Директор
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Сключване на договори по проект "Европейски практики в биоземеделието и селския туризъм"