СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА МОБИЛНОСТ НА УЧЕНИЦИ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА МОБИЛНОСТ НА УЧЕНИЦИ

 
         В ПГСС „Никола Пушкаров“ се проведе среща между екипа по проект „Устойчиво цветопроизводство и модерно фермерство на бъдещето“ и класираните ученици и техните родители. Инж.агр. Теменуга Тодорова представи основните цели и дейности по проекта, след което бяха подписани договорите за мобилност. 
         Първата мобилност ще се проведе в периода 7-13.04.2019г. в град Мерсин, Турция. Придружаващи учители на учениците в тази мобилност ще бъдат инж.агр. Мариана Цанева – старши учител ПН Растениевъдство и животновъдство и г-жа Диланея Динева – старши учител по английски език.  В периода 5-11 май 2019 г.ще се проведе втората мобилност на ученици в гр. Нинбург, Германия, като учениците ще бъдат придружени от г-жа Васка Неделчева – ЗДУПД и координатор на проекта за България. Г-жа Недялка Цонева – заместник директор учебна дейност ще придружи участниците в третата мобилност по проекта, която ще се проведе от 10 до 16 ноември 2019г. в град Алберобѐло, Италия. 
         Проектът се финансира по КД2 на Еразъм+.ПГСС „Никола Пушкаров“ е един от партньорите на Бордът на образованието в Мезитли, Турция, която е водеща организация. Другите партньори по проекта са  професионална гимназия в Мерсин, професионална гимназия в Алберобело, Италия и DEULA в гр. Нинбург, Германия
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА МОБИЛНОСТ НА УЧЕНИЦИ