СИНЯ ВАКАНЦИЯ  ПО ПРОЕКТ  „ИЗКУСТВОТО ДА УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“ НА ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“  ГР. ОМУРТАГ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
СИНЯ ВАКАНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ИЗКУСТВОТО ДА УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“ НА ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ОМУРТАГ

 Наскоро бе реализирана и последната дейност по проект „Изкуството да успяваме заедно“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. От 14.06.2016 г. до 20.06.2016 г. в Детско юношески еко-център „Родни простори“ гр. Приморско ученици и учители от  Второ начално училище „Васил Левски” гр. Омуртаг и Прогимназия „Академик „Даки Йорданов“ гр. Омуртаг, с активното участие на родители реализираха дейност „Синя ваканция“ по проекта на Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг. Шест дни ученици, родители и учители съчетаваха отдих и разнообразни занимания. Игрите в морето и на морския бряг, разнообразните занимания  в еко-центъра създадоха вълнуващите емоции у участниците. Под ръководството на учителите бе организирано  свободното време на учениците и родителите, подобри се социализацията и интеграцията им. Учениците и родителите рисуваха, изработваха пана, редиха пъзели, спортуваха, а участниците в групата по СИП „Фолклор на етносите“ представяха танци на различните етноси. Особено вълнуваща беше срещата с нестинар и нестинарския танц. Участниците се запознаха с традициите и обичаите, свързани с нестинарството. Нептуновата вечер и наричането на децата с имена на морски животни също допринесе за изключително положителните емоции у всички. Разходките из гр. Приморско и гр. Китен разшириха кръгозора на участниците в летния отдих.
      Чрез реализираната дейност се създаде  благоприятна среда и доверие на родителите на децата и учениците от ромски произход с учителите. Укрепна връзката между учители, родители и ученици. Увеличи се броя на родителите, желаещи да се включат в съвместни дейности между училището и родителската общност.
      Дейността по проекта съдейства за създаване на устойчив модел за работа на училището с родители, повишаване на мотивираните родители за съвместна работа с училището, увеличаване на желаещите родители да участват в дейности по училищни проекти, създаване на благоприятна среда и доверие на родителите на децата и учениците от ромски произход за ефективна съвместна работа за превенция на отпадащи  ученици от образователната система.


Татяна Петрова - директор на Второ начално училище „Васил Левски” гр. Омуртаг, ръководител на проекта

 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
СИНЯ ВАКАНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ИЗКУСТВОТО ДА УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“ НА ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ОМУРТАГ