Силно представяне на I ОУ „Христо Ботев“ в най-престижната олимпиада РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Силно представяне на I ОУ „Христо Ботев“ в най-престижната олимпиада

Силно представяне на I ОУ „Христо Ботев“ в най-престижната олимпиада 
 На 13.01.2016 г. се проведе общинският кръг на олимпиадата по БЕЛ. 38 ученици от I ОУ се включиха в него. За пореден път те показаха традиционно силно представяне и подготовка в хуманитарната област.
 20 ботевски възпитаници са класирани за областния кръг на олимпиадата. Сред петокласниците със сбор 29 точки от максимални 30, първо място си поделят Карина Димова /V а клас/ и ФюсинЧетин /V в клас/. Във випуска на VI клас лидер е Грета Григорова /VI в клас/ с максимален сбор 30 точки. При седмокласниците, където форматът е изключително сложен и различен от този за НВО, най-високо постижение има Десимира Димитрова /VII в клас/ - 95 точки от максимални 100. В VIII клас първа е миналогодишната участничка в националния кръг на олимпиадата по БЕЛ за VII клас – Дариана Трифонова /VIII б клас/.
 За първа година ученици от VII клас на I ОУ се подготвят целенасочено за успешно представяне в най-престижната олимпиада. Те са включени в група по НП „С грижа за всеки ученик“ - 2015, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“. Ръководител на проекта е Г. Станчева – главен учител по БЕЛ. Четирима от участниците в тази форма са класирани за следващия етап на инициативата.
 Поздравяваме ботевските възпитаници и техните преподаватели: Сн. Радева – ст. учител по БЕЛ, Г. Станчева – гл. учител по БЕЛ, В. Жекова – ст. учител по БЕЛ, Д. Алексиев – директор на I ОУ, и П. Асенов – ст. учител по БЕЛ. Желаем им успех на областния кръг!
Галина Станчева – главен учител по БЕЛНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Силно представяне на I ОУ „Христо Ботев“ в най-престижната олимпиада