Шестте „мислещи шапки“ и повестта „Шинел“ в обучението по български език и литература в Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Шестте „мислещи шапки“ и повестта „Шинел“ в обучението по български език и литература в Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг

 На 8.03. 2016г. в Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг се проведе урок в 10а клас на тема: „Образът на „малкия“ човек в повестта „Шинел“ от Николай Гогол. Целта на урока беше представена в началото на часа: „Да се направи характеристика на литературен герой, да се обясни житейският му избор с помощта на шест различни начина, определени от цветни шапки“. Госпожа Галина Стоянова, преподавател по български език и литература, запозна учениците с метода на Едуард Боно за разграничаване на различни типове мислене. Според този метод различните цветове символизират различни начини на мислене.
 Учениците изтеглиха цветни картончета, които ги разпределиха в шест групи. На всяко работно място имаше картонена шапка в съответния цвят. Всяка група получи файлове със задачи, предварително подготвени от учителя. След изтичане на определеното време говорителят на групата докладва резултатите, бяха изведени и записани ключовите думи.
 Следващата част от урока беше проведена с помощта на преподавателя по информационни технологии Бирсен Алиева. Под нейно ръководство учениците, използвайки изведените ключови думи и използвайки програмата TAGXEDO,  генерираха  облак от думи.Някои бяха съобразили формите на облака, фона и цвета на думите с образа наАкакийАкакиевич. 
По време на урока на ученицитебеше дадена възможност да направят своите малки творчески открития, беше събуден траен интерес към литературата и информационните технологии и най- добрият край бяха грейналите лица на учениците в момента, в който осъзнаха, че наистина са успели, и то сами.

Генчо Генков-директор

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Шестте „мислещи шапки“ и повестта „Шинел“ в обучението по български език и литература в Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг