Семинар за четенето с разбиране РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Семинар за четенето с разбиране

На 21.02.2015 г. в I ОУ „Христо Ботев“ град Търговище се проведе практически обучителен семинар на тема: „Формиране на умения за четене с разбиране у учениците от I до IV клас“. Целева група бяха учители от начален етап – 25 участници от различни училища в общината. Лектор беше проф. дпн Нели Иванова от СУ „Св. Климент Охридски“.
Училището домакин бе представено от Валентина Великова – старши учител в начален етап; Веселка Тодорова – старши възпитател в начален етап; Нели Миланова – старши учител в начален етап и Петя Панайотова – възпитател в начален етап.
В рамките на осемчасовия семинар бяха използвани различни методи като SWOT анализ, лекция, дискусия, самостоятелна работа, тренинг и работа в екип. След успешното му завършване всеки участник получи сертификат. Лекторът – проф. Нели Иванова, изрази удовлетворение от прекарания ден със своите нови ученици и позитивнитеси впечатления от I ОУ „Христо Ботев“. Подари на училището домакин пет помагала с литературни и езикови задачи „Чета с разбиране“, чийто съавтор е самата тя.

Галина Станчева – ръководител пресцентър на I ОУ „Христо Ботев” – Търговище

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Семинар за четенето с разбиране