„Седмица на партньорството между училището и родителите“ във ІІ СОУ Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Седмица на партньорството между училището и родителите“ във ІІ СОУ Търговище

От 12 до 18 октомври 2015 г. във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се обявява „Седмица на партньорството между училището и родителите“. Ще бъдат организирани много съвместни дейности:
• занимания в клубове по интереси
• образователни екскурзии
• спортни състезания
• акции за подобряване на училищната среда
• инициативи по повод на 13 октомври - Европейски ден за пътна безопасност
• дарителски акции
• доброволчески дейности
• срещи на класните ръководители с родителските съвети;
• класови родителски срещи и консултации и др.
„Седмицата на партньорството“ ще допринесе да се развие училищна общност със споделени ценности и цели, децата да се чувстват по-уверени, родителитеи учителите да вземат заедно решения по въпроси, които имат съществена роля за възпитанието и образованието на младите хора – в изпълнение на Стратегията за развитие на житейските умения у учениците от ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” – Търговище в периода 2012 – 2016 година.
 Йорданка Филева – главен учител

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Седмица на партньорството между училището и родителите“ във ІІ СОУ Търговище