„Седмица на  Бащата” в  ОУ „Г. С. Раковски” с. Голямо ново РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Седмица на Бащата” в ОУ „Г. С. Раковски” с. Голямо ново


       Основно училище „Георги Стойков Раковски”, с. Голямо ново се присъедини към националната кампания „Да бъдеш баща”, чиято цел е  общественото внимание да бъде насочено  към значимостта на бащината роля  за пълноценното развитие на детето. Националната инициатива е част от световната кампания Men Care, която се провежда в повече от 35 държави на 5 континента.
       Цяла седмица училището отвори вратите си за татковците. Поредица от училищни събития  насочиха вниманието на общността на бащите.
  „ Нарисувах татко” –  децата от първи до осми клас рисуваха портрети на своите бащи, а след това подредиха изложба.
     „Писмо до татко” –  учениците от пети  до одми клас получиха специална задача по БЕЛ – да напишат всичко, което искат да кажат на своите бащи.
      „Часът на татко” –  бащите бяха поканени в часа на класа и часовете по български език и литература.
       „Татко помага на училището ми” – на специално заседание на Родителския клуб бащите взеха решение да полагат доброволен труд в полза на училището (по един ден през всеки учебен срок).
       „Да бъдеш баща” –  среща на бащите с педагогическия екип и представители на ЦМЕДТ „Амалипе”. С татковците беше изиграна интерактивната игра „Писмо от детето ми”, която истински развълнува мъжете. Те осъзнаха, че са важен пример за своите деца и са отговорни  за това, как децата им ще изградят представата си за света.                                            

Славка Георгиева,
Старши учител по БЕЛ

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Седмица на Бащата” в ОУ „Г. С. Раковски” с. Голямо ново