С България в сърцето РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
С България в сърцето

На 17.03.2017 г. членовете на клуб „История и памет - "Млади възрожденци" в ОУ "Л.Каравелов", гр. Попово (работещи по проект „ТВОЯТ ЧАС“) проведоха занятие на тема „С България в сърцето…“.  Занятието бе подкрепено, подготвено и реализирано с помощта и участието на родителите на членовете на клуба. Ученици и родители потърсиха заедно отговор на въпросите: Какво е България за нас? Каква е България в моите мечти ? Кои са българските символи? Разбираме ли идеите  и следваме ли посланията  на героите? Как съхраняваме и разпространяваме делата и заветите  им днес  през призмата на модерния и съвременния свят?
В началото членовете на клуба представиха с текст и символ своето мнение по темата. След това г-н Велимир Дончев /родител на Венета от VIа клас/ разказа своята приказка. Запозна ни с  родословното си дърво и ни върна в далечната 1835 г. Представяйки личностите, белязали неговата родова памет, той синхронизира със знакови събития в българската история и умело провокира с въпроси учениците.  Интерес предизвикаха и семейните реликви, които ни показа (щикове на предците му, с които са участвали във войните за национално обединение).
Вълнуващи и емоционални бяха посланията и на останалите родители и гости на занятието. От тях младите възрожденци научиха за ярки примери за лично достойнство и за безкористна и смела обич, обречена на Отечеството. Разбраха кои са малките, но значими обществени прояви, в които могат да се включат, как да се противопоставят на предизвикателствата днес.
У всички остана усещането, че наш дълг е да знаем повече за нашата национална памет, трябва да я съхраняваме и опазваме.

Елка Кръстева

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
С България в сърцето