left-shadow
РУО - Търговище насърчава професионалните гимназии да въвеждат иновации РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

РУО - Търговище насърчава професионалните гимназии да въвеждат иновации

     На 27.01.2021 г. в електронната платформа Microsoft Teams се проведе работна среща „Иновативни професионални училища – подобряване на образователните резултати и развитие на творчеството“. Организатор на срещата е Регионалното управление на образованието в Търговище, а участници бяха директорите и учителите на професионалните гимназии от областта. 
     „От общо 8 професионални гимназии 3 са иновативни – две в гр. Попово и една в гр. Омуртаг. Смятам, че тази среща и добрите практики, които ще видите днес, ще  мотивират и останалите професионални гимназии да кандидатстват за включване в Списъка на иновативните училища“, заяви при откриването на срещата началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева. 
     Директорът Теменуга Тодорова и учители от ПГСС „Н. Пушкаров“ гр. Попово споделиха своя опит при организирането, кандидатстването и реализирането на внедрените от тях иновации. През учебната 2019/2020 г. училището е първата иновативна професионална гимназия в област Търговище. Иновацията „Виртуална разходка“ е насочена към учениците от IX г клас, специалност „Селски туризъм“. През настоящата учебна година ПГСС „Н. Пушкаров“ отново е включено в Списъка на иновативните училища с нова иновация – „Общуване с миналото и поглед към бъдещето – професии за устойчиво развитие“. Тя е за период от 3 години и обхваща всички 103-ма ученици от IX клас. Въведени са нови учебни предмети, както и нови теми в разпределенията по 3 учебни предмета. Общо 12 учители са включени в иновацията.   
     Всяка учебна година до 31 януари неиновативните училища могат да кандидатстват с иновативен проект за включване в Списъка на иновативните училища, като представят своя проект в Министерството на образованието и науката. 

Галина Димитрова
Ст. експерт по ОСО в РУО - Търговище

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
РУО - Търговище насърчава професионалните гимназии да въвеждат иновации
right-shadow