РУО – Търговище дари предпазни маски на РЗИ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
РУО – Търговище дари предпазни маски на РЗИ

     Днес, 27.03.2020 г., началникът на Регионалното управление на образованието – Търговище г-жа Елка Станчева дари 500 броя предпазни маски на Регионалната здравна инспекция в града. Дарението е предоставено от Професионалната гимназия по техника и лека промишленост – Попово. То бе връчено на секретаря на РЗИ д-р Марин Йовов, който благодари и заяви, че всяка помощ е от съществено значение в създадената епидемична обстановка.
     Предпазните маски са за многократна употреба. Те са ушити с доброволен труд от учителите по учебна практика от ПГТЛП - Попово. Изработени са от плат, който съдържа 100 % памук и е сертифициран от специална лаборатория. Предпазните средства са ушити по всички правила и са обработени с парогенератор. 
     Дарението е предоставено и съобразено със спешните задачи, които се решават в здравната инспекция и необходимостта от предпазни средства срещу COVID-19.
 
Галина Димитрова
ст. експерт по ОСО в РУО - Търговище
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
РУО – Търговище дари предпазни маски на РЗИ