РУО проведе работна среща с директори и бизнеса от област Търговище във връзка с държавния план-прием РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
РУО проведе работна среща с директори и бизнеса от област Търговище във връзка с държавния план-прием

    Държавният план-прием (ДПП) за учебната 2019/2020 ще бъде прецезиран и ориентиран към осигуряването на качествено професионално образование и обучение на кадри за приоритетни икономически сектори, в които има голяма потребност от работна ръка. Това стана ясно на проведената (16.01.2019 г.) работна среща, организирана от Регионалното управление на образованието (РУО) в Търговище. В срещата участваха директорите на неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища от областта, които ще осъществяват прием в VIII клас в паралелки за профилирана и за професионална подготовка за следващата учебна година. Сред присъстващите бяха още областният управител г-н Митко Стайков, представители на бизнеса и др. заинтересовани страни. 
     „Приоритетно трябва да се повиши процентната стойност на приетите по професии, като се включат специалности, които да отговарят на потребностите на бизнеса от работна ръка. Ще се съобразяваме и със състоянието на училищната мрежа и броя на завършващите седмокласници”, заяви в началото на срещата началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева. Тя съобщи, че докато през миналата учебна година седмокласниците са били 1 016, през тази учебна година те са 968, което е с 48 по-малко. Началникът на РУО уточни, че за учебната 2019/2020 година Министерството на образованието и науката следва политики на преструктуриране на приема, като водещи ще бъдат STEM профилите софтуерни и хардуерни науки, математически и природни науки, както и професии и специалности от професионалните направления, свързани с водещите отрасли от националната икономика като електротехниката, електрониката, машиностроенето, IT индустрията и др. 
     Общо 16 училища – профилирани и професионални гимназии, средни и обединени училища и едно специално училище са подготвили своите предложения за ДПП. Директорите на 14 от тях представиха своите мотиви за разкриването на професии и специалности, като 6 от тях са нови, а други са защитени. Ще бъде предложена и една дуална паралелка от ПТГ „Цар Симеон Велики”, като идеята е учениците да трупат практика и опит в заводите на Шишеджам. 
      На срещата присъстваха и представители на Бюрата по труда, които представиха най-търсените свободни работни места. 
     Представителите на бизнеса също изразиха позицията си, че изпитват нужда от кадри, които да са добре обучени и подготвени за пазара на труда. Именно поради тази причина в края на декември са одобрени 14 нови защитени специалности от професии с очакван недостиг. 
     Предстои да бъде изготвено обобщено предложение за ДПП, което ще се предостави за съгласуване на комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие. 
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
РУО проведе работна среща с директори и бизнеса от област Търговище във връзка с държавния план-прием