РУО и „Шишеджам” договориха откриването на дуална паралелка  в ПТГ  – гр. Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
РУО и „Шишеджам” договориха откриването на дуална паралелка в ПТГ – гр. Търговище

    Дуална паралелка по специалността „Мехатроника” в ПТГ „Цар Симеон Велики” с практическо обучение в заводите на „Тракия Глас България” ЕАД бе договорено на работна среща в пресцентъра на Областна администрация Търговище. На нея присъстваха областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков, началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) г-жа Елка Станчева, г-н Стефан Станчев – началник на отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” в РУО, директорът на Професионална техническа гимназия „Цар Симеон Велики” г-н Николай Николов и експертите от Дирекция „Образование и обучение” в централното управление на „Шишеджам” в Турция г-н Орхан Узунер и г-жа Дениз Хасанбаш.
   „Вярвам, че срещата ще е ползотворна поради нарастващата необходимост от професионално подготвени кадри за бизнеса в региона”, заяви началникът на РУО г-жа Елка Станчева и очерта времеви график за откриване на дуална паралелка „Мехатроника” в ПТГ „Цар Симеон Велики” за учебната 2019/2020 година. След като бъде направена заявка относно брой ученици, които могат да се обучават в завода и се сключи договор между училището и „Шишеджам”, специалността ще бъде включена в държавния план-прием, който да бъде представен в Комисията по заетост към областния управител и след това в Министерството на образованието и науката за утвърждаването му. Експертите на завода се ангажираха да осигурят всички ресурси, необходими за обучението и мотивирането на учениците да кандидатстват в дуална форма на обучение по специалността „Мехатроника”.
     Предстои да се изготвят примерни образци на документи, необходими за реализирането на обучението чрез работа които да бъдат представени пред ръководството на „Шишеджам” в Турция за съгласуване и предприемане на следващи действия за реализирането ѝ.  

РУО - Търговище
 
 НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.
РУО и „Шишеджам” договориха откриването на дуална паралелка в ПТГ – гр. Търговище