Резултатът на учениците от езиковата гимназия – най-добър в областта РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Резултатът на учениците от езиковата гимназия – най-добър в областта

МОН обяви резултатите от ДЗИ за учебната 2014/2015 година. На първо място в област Търговище, с успех мн. добър 5,21, е ПГИЧЕ „Митрополит Андрей“. Учениците от гимназията са получили пет пълни шестици – четири по математика и една по география и икономика. Много близо да тях , с оценки от 5,98, са още трима ученици.
От общия брой оценки, получени на матурите в ПГИЧЕ отличните от 5,50 до 6,00 представляват 47%. 12% от учениците имат отличен и по двата предмета, по които са се явили.
Най-висок е резултатът по математика – отличен 5,94. Според МОН с този резултат гимназията заема 4 място в България. На второ място е успехът по биология – отличен 5,72. Следва успехът по английски език – отличен 5,54.
Изказвам искрена благодарност към учителите от гимназията, осъществили базовата подготовка на учениците, и към учителите от различните школи, успели да надградят техните знания.

Атанас Цанев
Директор на ПГИЧЕ „Митрополит Андрей“

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Резултатът на учениците от езиковата гимназия – най-добър в областта