Резултатите от ДЗИ - майска сесия'2018 година  могат да се проверят на адрес: http://rezultati.zamaturite. РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Резултатите от ДЗИ - майска сесия'2018 година могат да се проверят на адрес: http://rezultati.zamaturite.

Резултатите от ДЗИ - майска сесия'2018 година  могат да се проверят на адрес: http://rezultati.zamaturite.bg. Проверката се осъществява с входящия номер и код за достъп от служебната бележка за допускане до изпити.


НА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.
Резултатите от ДЗИ - майска сесия'2018 година могат да се проверят на адрес: http://rezultati.zamaturite.