Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по Български език и литература РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по Български език и литература

Протокол № 3 за резултатите на учениците, които комисията предлага за участие в национален кръг


Протокол № 2 за резултатите на учениците, които комисията не предлага за участие в национален кръг


Протокол № 1 за резултатите на учениците от област Търговище за класове/състезателни групи, за които не се провежда национален кръг Списък на допуснатите ученици до участие в областния кръг на олимпиадата по Български език и литератураНА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по Български език и литература