left-shadow
Регионалните управления на образованието в Търговище, Монтана и Хасково осъществиха Първия междуинституционален мост за сътрудничество РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Регионалните управления на образованието в Търговище, Монтана и Хасково осъществиха Първия междуинституционален мост за сътрудничество

     Днес, 29.03.2021 г., по инициатива на Регионалното управление на образованието в Търговище се реализира Първия междуинституционален мост между регионалните управления на образованието в Търговище, Монтана и Хасково. Експерти, директори, учители и ученици от трите области на страната се включиха електронно и наблюдаваха проектно – базирано обучение, осъществено от учители от Професионалната гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“ гр. Попово. Целта на междуинституционалния мост е да се изгради полезно сътрудничество и взаимодействие както между регионалните управления, така и между професионалните гимназии от трите области на страната. На срещата присъства и г-жа Маргарита Гатева – държавен експерт в Дирекция „Професионално образование“ в МОН.
     „Смятам, че тази първа среща, която ще се проведе днес в он-лайн среда, е много полезна, предвид обстановката, в която се намираме в момента. По този начин учители от различни области ще обменят от разстояние идеи и знания, а учениците ще имат възможност да наблюдават как учат и как се справят техните връстници от други населени места“, заяви по време на откриването началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева. Тя уточни, че на по-късен етап се очаква включването и на други заинтересовани към инициативата области и пожела ползотворно провеждане на срещата.
     Учителят по Растениевъдство г-н Явор Янков и учителят по Животновъдство г-жа Светла Николаева от ПГСС „Н. Пушкаров“ гр. Попово представиха бинарен урок на тема „Екипно земеделие“. За целите на урока учителите предварително разделиха учениците от IX а клас, специалност „Агроекология“, на два екипа. Всеки екип получи тема и задачи, които да изпълни в рамките на три седмици. По двама ученици от двата екипа представиха проектите „Начини на почистване на животновъдните сгради, съхранение на оборския тор“ и „Използване на органични торове в земеделието“.
     Целта на бинарния урок е да се установи взаимовръзка между двете дисциплини Растениевъдство и Животновъдство, учениците да затвърдят знанията си и да извлекат ползите от екипната работа.
     Директорът на ПГСС „Никола Пушкаров“ гр. Попово г-жа Теменуга Тодорова накратко представи училището, специалностите, които се осъществяват в него, както и нововъведенията, които са съобразени с условията на съвременния учебен процес.
     Държавният експерт в Дирекция „Професионално образование“ в МОН г-жа Маргарита Гатева приветства участниците в срещата и изказа удовлетворението си от организирането на подобни инициативи, които целят обмяна на добри практики.
     Домакин на следващия открит урок от междуинституционалния мост ще бъде РУО – Монтана.

 

Галина Димитрова
Ст. експерт по ОСО в РУО – Търговище 


down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Регионалните управления на образованието в Търговище, Монтана и Хасково осъществиха Първия междуинституционален мост за сътрудничество
right-shadow