Регионална кръгла маса по проект „Твоят час” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Регионална кръгла маса по проект „Твоят час”

            На 04.12.2018 г. се проведе Регионална кръгла маса по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,
 развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС). 
Тя бе организирана от Регионалното управление на образованието в Търговище и на нея присъстваха директори и педагогически специалисти от училищата в областта. Целта на заключителната проява бе да се споделят добри практики и опит, както и да се представят постигнатите резултатите от реализираните дейности.
            Срещата бе открита от началника на РУО Търговище г-жа Елка Станчева, която представи обобщена картина на дейностите по проекта. От област Търговище за учебната 2017/2018 г. се включиха 48 училища, в които бяха сформирани групи за извънкласни дейности по интереси и групи за преодоляване на образователните дефицити на учениците. 
            По време на кръглата маса общо 12 училища от област Търговище представиха реализираните дейности по проекта под формата на презентации и кратки филми. Своите групи представиха директорите и учители от ОУ „Акад. Даки Йорданова” – гр. Омуртаг, IV ОУ „Иван Вазов” – гр. Търговище, ОУ „Любен Каравелов” – гр. Попово, Първо НУ „Христо Смирненски” – гр. Омуртаг, ОУ „Христо Ботев” – с. Камбурово, СУ „Васил Левски” – гр. Опака, ОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Попово, ОУ „Г. С. Раковски” – с. Голямо ново, Първо СУ „Св. Седмочисленици” – гр. Търговище, Второ СУ „Проф. Н. Маринов” – гр. Търговище, СУУУС „Св. Иван Рилски” – гр. Търговище и ПГТЛП – гр. Попово. 
            Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, а целта му е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. 
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Регионална кръгла маса по проект „Твоят час”