Регионална кръгла маса по проект „Тоят час” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Регионална кръгла маса по проект „Тоят час”

     На 27 октомври 2017 година от 13.30 часа в актовата зала на IV ОУ „Иван Вазов”, гр. Търговище се състоя Регионална кръгла маса по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I”.
Основната цел на проекта е създаването на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
От област Търговище в дейностите по проекта за учебната 2016/2017 година се включиха всички 55 училища. Бяха сформирани 370 групи за извънкласни дейности по интереси с общ брой обхванати ученици 5498 от всички възрастови групи (49.08 % от учениците). В групи за преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище се сформираха 237 групи, включващи 1979 ученици от училищата от област Търговище или 17.67 %  от всички ученици в региона.
     Участие в Регионалната кръгла маса взеха 78 представители от училищата, изпълняващи дейности по проекта от област Търговище и 11 служители от РУО – Търговище.
Началникът на Регионално управление на образованието – Търговище г-жа Елка Станчева поздрави присъстващите директори, заместник-директори и учители за успешната съвместна работата по проекта. Представена беше презентация на РУО – Търговище за изпълнението на дейностите по „Твоят час”. Участници на 16 училища представиха своите презентации за добри практики.
     В края на срещата се разискваха актуални въпроси и предстоящи дейности по проекта през учебната 2017/2018 година.

Екип по проекта
РУО-Търговище


НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Регионална кръгла маса по проект „Тоят час”