Различните деца РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Различните деца

На 20.04.2017 година в ОУ „Свети Климент Охридски“ град Попово се проведе първият регионален турнир по Домино за деца със СОП. В него взеха участие деца от ОУ „П.Р.Славейков“ град Търговище и ОУ „Свети Климент Охридски“ град Попово. Целите на турнира бяха да се популяризира ролята на съвременното училище за подкрепа на процеса на осъзнаване и приемане на индивидуалността на всеки ученик, да се покажат възможностите за развитие и социализиране на учениците със специални образователни потребности и да се популяризира приобщаването като процес.
Победителите в турнира бяха всички двадесет ученици участници в оспорваните двубои.
Всички деца получиха грамоти и материални награди.
Най-голямата награда бяха доброто настроение, контактите и емоциите между участниците.

 Ангел Ангелов,ресурсен учител

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Различните деца