Работно съвещание за представяне на SELFIE БЪЛГАРИЯ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Работно съвещание за представяне на SELFIE БЪЛГАРИЯ

 На 03.12.2018 година се проведе работно съвещание за представяне на SELFIE БЪЛГАРИЯ - Инструмент за дигитална самодиагностика на училищата в България и ЕС. Участниците в съвещанието бяха 85, от които 42 директори на училищата в област Търговище, учители по информатика и информационни технологии и експерти от РУО гр. Търговище.  
SELFIE (самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии) е инструмент, предназначен да помага на училищата да внедрят дигиталните технологии в процесите на преподаване, учене и оценяване на учениците. С него могат да се очертаят областите, които функционират добре, онези, които се нуждаят от подобрение, както и това какви следва да бъдат приоритетите. Инструментът понастоящем е достъпен на 24-те официални езика на Европейския съюз, като с времето ще се добавят още езици.
SELFIE събира анонимно мненията на учениците, учителите и училищните ръководители относно това как се използват технологиите в тяхното училище. Това се прави, като се използват кратки твърдения и въпроси и опростена скала на съгласие от 1 до 5. Твърденията обхващат области, като например ръководните умения, инфраструктурата, обучението на учители и дигиталната компетентност на учениците.
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Работно съвещание за представяне на SELFIE БЪЛГАРИЯ