Работна среща по Еразъм+ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Работна среща по Еразъм+

 
 
От работна среща по проекта  „Активна, атрактивна и интерактивна Европейска е-математика” по програма Еразъм+ се завърна екип от Първо СУ „Свети Седмочисленици“. Стратегическото партньорство по ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, с приблизителен бюджет 190 хил. евро, продължава вече втора година. На срещата, любезен домакин на която беше училището в Брилон, Германия, представители на партньорските училища от осем европейски държави отговорно и професионално обсъдиха въпроси, свързани с дейностите през втората година на партньорството  и изработване на интелектуалните продукти, заложени в проекта. Предстоят нови проектно-базирани уроци, такива с приложен характер и засилено използване на ИКТ в учебната дейност. Нови идеи за забавни начини за изучаване на математиката също ще бъдат реализирани и отразени в електронната платформа на проекта. Всички материали ще бъдат достъпни за желаещите учители от различни страни. Предстои подготовката и издаването на методическо ръководство по проекта. Всичко това предполага усилена работа до последната среща през май 2017 в Милано, както и след това. Защото математиката трябва да стане „Активна, атрактивна и интерактивна Европейска е-математика“.
В рамките на културната част на срещата, педагозите бяха приети от кмета на град Брилон, който йм разказа за историята и културата на града, и отговорни на многобройните въпроси – в Брилон няма безработица, раждаемостта е постоянна величина, има грижа за училищата и образованието. Останалото гостите видяха сами – чисто и подредено градче с интересни сгради, църкви, площади, красиви околности. С интерес партньорите разгледаха и старинния град Зоест, известен със своите архитектурни и исторически забележителности.
 
 
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Работна среща по Еразъм+