Работа във виртуална класна стая РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Работа във виртуална класна стая

На 21 март в Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост град Омуртаг се проведе вътрешна квалификация  на тема: „Работа във виртуална класна стая”.
В училището е създаден кабинет с виртуална реалност.  Това  е интерактивно онлайн пространство за провеждане на обучение чрез ефективно взаимодействие между ученици и учител в реално време. Преподавателите могат без излишни усложнения да организират в удобна електронна форма учебния процес,  да създават и проверяват работите на учениците. Обучаващите се  виждат веднага каква е задачата и пристъпват към изпълнението й.  Данните за изпълнението се обновяват в реално време и учителят може веднага да започне проверка на работите, да постави оценки и да добави коментари. Поддържат се и индивидуални задания. Може да се разпространяват съобщения и да се  инициират дискусии, а учениците – да обменят материали помежду си и да отговарят на зададените от преподавателя въпроси.
 Използвайки възможностите на виртуалната класна стая, учителите от Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост град Омуртаг ще могат още  по-ефективно да изпълняват  своята главна и единствена задача, а именно-да преподават модерно и ползотворно, да бъдат в крак с последните технологии.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Работа във виртуална класна стая