Работа с родители по Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование” във Второ начално училище „Васил Левски“  гр. Омуртаг РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Работа с родители по Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование” във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг

        Днес, 10.04.2019 г.  във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг се проведе открит момент с родители на децата от група за допълнително обучение по Български език по Национална програма „Развитие н асистемата на предучилищното образование” през учебната 2018 / 2019 година.Темата бе: "Запознаване с народния празник Великден".
        Г-жа Ипар, ръководител на групата, запозна децата и родителите с празника Великден,  с народните обичаи, свързани с него. Родителите, заедно с децата с интерес и желание се включиха в боядисването на великденските яйца.
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Работа с родители по Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование” във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг