Р Е Г Л А М Е Н Т РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО




НА ВНИМАНИЕТО НА:




АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.






2019, Всички права запазени.
Р Е Г Л А М Е Н Т