Пътища напред РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Пътища напред

На 23.04.2015 г. с учениците от осми клас в ОУ "Г. С. Раковски" се проведе изнесен иновативен урок по БЕЛ. Той се състоя на територията на гр. Търговище. Класът беше разделен на отбори. Във всеки от тях се включи и един учител, което гарантира пълна безопасност и увереност на децата. В рамките на целия следобед осмокласниците трябваше да преминат определен маршрут, който включваше четири професионални училища /Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики", Професионална гимназия по електротехника и строителство, Професионална гимназия по земеделие, Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии/ и четири културни институции /Регионален исторически музей, Регионална библиотека "Петър Стъпов", Център за младежки дейности и инициативи, Център за кариерно ориентиране/. Навсякъде ги очакваха изненади, предизвикателства и пликове със задачи, които беше необходимо да изпълняват. След като се запознаваха със съответното училище, учениците трябваше да покажат знания, свързани с правопис и правоговор. В същото време някой от въпросите бяха свързани с материал по история и биология и това направи урока мултидисциплинарен. В Регионалния исторически музей децата имаха възможност да разгледат възрожденска класна стая, а след това трябваше да изпратят SMS с три ключови думи на учителя по БЕЛ. В Регионалната библиотека учениците присъстваха на карнавал, посветен на Международния ден на книгата, а след това разгледаха заемните и им бяха направени читателски карти. Следваше Център за младежки дейности и инициативи – тук първо посетиха Ателие "Батик", а след това изпълниха танцови задачи в репетиционната зала на Детски фолклорен ансамбъл "Шарено герданче". Накрая момичетата, момчетата и техните учители пиха чай в кафе "Библиотеката". През цялото време отборите разполагаха с определен бюджет и трябваше правилно да го управляват – такси за по-големите разстояния, такса за вход в музея, такса за издаване на читателска карта, чай. Така урокът по БЕЛ се превърна и в урок по предприемачество. Учениците се справиха отлично с всички задачи и предизвикателства. Целта беше децата да покажат определени знания по БЕЛ и да преодолеят затруднения в общуването на български език. Урокът беше изключително полезен за интеграцията, социализацията и професионалното ориентиране на ромските ученици. Много добър пример за работа в екип дадоха всички учители от методическо обединение "Прогимназиален етап". На финала ученици и учители бяха приети в залата на Центъра за професионално ориентиране. След като беше направена обратна връзка, осмокласниците бяха поздравени и наградени от екипа. Инициативата беше спонсорирана и от "Яна-нова" ЕООД и ЕТ "Бърза закуска". Гост на заключителната част беше г-н Димитър Петров – старши експерт по БЕЛ.
Урокът в движение изпълни основната си цел – показа на децата от с. Голямо ново, че има ПЪТИЩА НАПРЕД.

Славка Георгиева
старши учител по БЕЛ

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Пътища напред