Първо СОУ „Свети Седмочисленици”- разпространение на резултати по проект Еразъм+ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Първо СОУ „Свети Седмочисленици”- разпространение на резултати по проект Еразъм+

 Само седмица след завръщането си от участие в международно обучение като част от планираните дейности по проект Еразъм+, учителите-математици от Първа гимназия представиха пред училищното ръководство и свои колеги споделените и придобити знания, умения и компетенции, свързани с иновации в обучението по математика. Гост на проявата за разпространение на резултати от партньорството с още седем европейски училища беше Маргарита Гаджовска, старши експерт по математика, информатика и информационни технологии в РИО-Търговище.
 Подготвената презентация информира аудиторията за целите и програмата на обучението в Талин-Естония, формата на провеждане, съдържанието на работните ателиета и практическите семинари, резултатите от тях, както и за съпътстващата програма, свързана с осъществяването на междукултурен обмен. Беше представен основният краен продукт на проекта-електронна образователна платформа за обучение по математика на ученици на възраст 13-19 години. Бяха популяризирани още сайтът на проекта и страницата му във Фейсбук.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Първо СОУ „Свети Седмочисленици”- разпространение на резултати по проект Еразъм+