„Първо сме деца, после сме различни“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Първо сме деца, после сме различни“

По изпълнение на Националната стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, осъществявяне на извънкласни и извънучилищни дейности     със съдържателни елементи на интеркултурното образование – отбелязване на празници, запознаване с традициите на различните етноси, в СУ „Васил Левски“ град Опака се проведе тематично занятие на тема:
„ Първо сме деца, после сме различни”.
Раждаме се на този свят, без да избираме родители, семейна среда, без да избираме страната, в която ще отраснем. Животът е едно колело, знаем къде сме днес, но не знаем къде ще бъдем утре. Но независимо къде живеем, си приличаме. Всеки един от нас носи своето име - Иво,  Хасан, Озан, Вики, Ники. Различаваме се не по езика, който говорим, не по религията, която изповядваме, а по ценностите, които имаме, и както има добри хора при едните има и при другите. И сме такова – едно сплотено, семейство в училище, с послушни или не толкова послушни момичета и момчета, които представиха своите традиции. Учениците от IV – те класове с ръководител Стелиана Петрова представиха презентация на тема „Пролетните християнски празници“, учениците от XI  клас представиха презентация „Предстоящи мюсюлмански празници и традиционни ястия“. Под ръководството на учителите Анка Марчева и Румяна Неделчева учениците от VI и XI клас подготвиха, презентираха и предоставиха за дегустация характерни за двата етноса ястия. Оказа се, че в основата и на християнската и на мюсюлманската трапеза стоят житото и оризът. Това още веднъж доказва, че първо сме еднакви, а после сме различни.


НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Първо сме деца, после сме различни“