ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ „ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“ - документи РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ „ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“ - документи


През тази учебна година ще се проведе първото издание на национален конкурс „Иноватори в образованието”, който се организира от Министерството на образованието и науката. Конкурсът има за цел да стимулира учителите, учителските екипи, директорите и управленските училищни екипи, за които работата е мисия и създават култура за иновации, реализират идеи и са лидери на промяната, да получат признание, подкрепа и възможност да популяризират опита си.
Съгласно регламента номинациите са в три категории: 
- учители и учителски екипи, които са вдъхновили за постижения учениците в учебната работа, включително чрез промяна на училищната среда; 
- учители и учителски екипи, които чрез дейности в извънучебно време и в целодневната организация на учебния ден са създали у учениците знания, умения и нагласи, с които са ги направили по-удовлетворени и по-успешни; 
- директори и управленски училищни екипи, които чрез организацията в училищата и управлението са създали условия за промяна в училищния живот и нагласите на учениците за постижения. 
Конкурсът ще се проведе в три етапа – училищен, областен и национален кръг. Предложенията за награждаване на учители и учителски екипи се подават до директора на съответното училище в срок до 1 ноември 2019 г. Номинационните формуляри на одобрените за участие в областен кръг учители и учителски екипи ще се изпращат по електронен път в РУО до 8 ноември 2019 г. Началникът на РУО ще изпраща по електронен път номинационните формуляри на всеки от одобрените за участие в националния кръг учители, учителски екипи, директори и управленски училищни екипи в МОН до 8 януари 2020 г. Национална комисия, определена от министъра на образованието и науката, ще оцени и класира номинираните от областните комисии участници. 
Наградите в конкурса са включване на отличените участници в Национален клуб на иноваторите в образованието, който има право да провежда майсторски класове с осигуряване на обучители, да организира форуми за обмяна на опит в цялата страна и международен обмен, участие в европейски или световни образователни форуми, публикуване и популяризиране на отличените иновации в „Годишник на иноваторите в образованието“ и отличие за училището, излъчило най-високо оценените учители, учителски екипи, директори управленски училищни екипи.
Отличените ще бъдат обявени на електронната страница на МОН, а връчването на наградите ще се проведе на Втория национален форум за иновации в българското образование. 
Информация за конкурса (регламент и формуляри за участие) може да се открие на сайта на РУО – Търговище в секция „Иновации в образованието”.
 
 
 

 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:
 
 
 
 
НОМИНАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР ЗА УЧИТЕЛИ И УЧИТЕЛСКИ ЕКИПИ

Галина Димитрова
ст. експерт по ОСО в РУО - Търговище

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ „ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“ - документи