Първа библиотека в детската градина РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Първа библиотека в детската градина

Предприемането на мерки за повишаване на мотивацията за учене и насърчаване на интереса към четенето още от най-ранна детска възраст е един от приоритетите пред предучилищните педагози през тази учебна година. Този приоритет е продиктуван от Регионалния план за насърчаване на грамотността на РИО – Търговище в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020).
 За осигуряване на качество в предучилищното възпитание е необходимо да се обърне сериозно внимание за привличане на семейството като активен участник в предучилищната подготовка чрез тясно сътрудничество между дома и образователните институции. Да бъде осигурена подкрепа на родителите в качеството им на основни възпитатели на децата, да се увеличи съзнанието за възможностите, които предоставя предучилищната подготовка и за важността обучението да започва още от ранна възраст. В отговор на това в ЦДГ №1 „Веселушко” – гр. Търговище бе открита детска библиотека със съдействието и  активното участие на родителите на децата. Това е първата от набелязаните поредица от дейности за тази учебна година за провокиране на интерес у децата към книжките и четенето. С откриването на детската библиотека ЦДГ №1 „Веселушко” сбъдва и една своя дългогодишна мечта – създаване и откриване на библиотека в сградата на детското заведение.  Всяко дете дарява книжка за детската библиотека, а Веселушко - приятелят на децата от детската градина и техен любим герой, за благодарност връчва на всяко дете грамота за участие в инициативата.   Изключително приятно впечатление прави ентусиазмът от страна на родителите, с който е приета идеята за реализирането на детската библиотека.  Дарени са много интересни книжки, с красиви илюстрации, на които децата ще се радват ежедневно и от които педагозите ще им четат и разказват приказни истории.   Споделянето на изблика от щастие и радост у децата ще се съхрани  чрез снимките, направени при откриването на приказната библиотека. Екипът от педагози и директорът на детската градина споделят мнение, че ако през предучилищната възраст са положени основи, четенето на по-късен етап е вероятно да продължи през целия живот.
В предучилищна възраст децата проявяват интерес към книгите и обичат да им ги четат. Дали този интерес ще остане траен, или постепенно ще угасне, зависи както от образователните институции, така и от семейството.

Донка Накова
старши експерт в РИО - Търговище

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Първа библиотека в детската градина