Проведен училищен кръг на Национално състезание „Млад фермер“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Проведен училищен кръг на Национално състезание „Млад фермер“

  Училищният кръг на Национално състезание „Млад фермер“ – направление „Механизация на селското стопанство“ бе проведено в ПГСС „Никола Пушкаров“,Попово на 28.01.2020 г. В състезанието участие взеха Инсел Селимов, Христо Петков и Хакан Юсеинов от 12в клас. Те премерваха сили, знания и умения в майсторско управление на трактор и листовка за категория Ткт. Най-добре се представи Христо Петков от 12в клас. Комисията за оценяване бе в състав: инж. Найден, г-н Антон Парашкевов и г-н Александър Александров, всичките старши учители практическо обучение ПН Растениевъдство и животновъдство. 
        На 10.02.2020г. се проведе училищния кръг в направление „Растениевъдство“. Участие взеха Ава Дурльова от 12а клас, Хюлия Хасанова и Фатима Ахмедова от 9а клас. Учениците, които решава две индивидуални практически задания за разпознаване на фуражи и резитба на овошки, показаха огромно желание и ентусиазъм. Комисията за оценяване, в състав г-н Явор Янков – учител ПН Растениевъдство и животновъдство, инж.агр. Теменуга Тодорова – директор и инж.агр. Мариана Цанева – старши учител ПН Растениевъдство и животновъдство, определи победителя в състезанието и това е Ава Дурльова от 12а клас. 
        На 10.02.2020 г. се проведе и училищният кръг в направление „Животновъдство“ на същото състезание. Участниците разпознаваха фуражи и фуражни добавки, и доиха крави в гюм. В състезанието участваха Бетина Габровска и Десислав Христов от 11в клас, Мертан Ниязиев и Юмид Юсеинов от 8в клас. Най- висок брой точки събра Бетина Габровска от 11в клас. Комисията за оценяване бе в състав: г-жа Стефка Николова – зооинженер, г-жа Светла Николаева – зооинженер и г-н Хрисим Дочев – ветеринарен техник. 
И в трите състезания участниците бяха оценявани съгласно регламента. 
        Училищният отбор, който ще представи ПГСС „Никола Пушкаров“ на регионалния кръг на национално състезание „Млад фермер“, е в състав:    Ава Дурльова – направление „Растениевъдство“, Бетина Габровска – направление „Животновъдство“ и Христо Петков – направление „Механизация на селското стопанство“. 
        Пожелаваме им успех и достойно представяне!
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Проведен училищен кръг на Национално състезание „Млад фермер“