left-shadow
Професионални училища от област Търговище и област Добрич осъществиха обмяна на опит РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Професионални училища от област Търговище и област Добрич осъществиха обмяна на опит

     В сряда,10.04.2019 г., директорите и учители от Професионалната гимназия по земеделие в Търговище и Професионалната гимназия по селско стопанство в Попово гостуваха на техни колеги в Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ – гр. Генерал Тошево, област Добрич. Срещата се осъществи по идея на началника на Регионалното управление на образованието в Търговище г-жа Елка Станчева със съдействието на РУО - Добрич. Целта бе обмяна на добър опит, практики и иновации.
 
     Директорът на ПГЗ „Т. Рачински“ г-жа Кристияна Иванова посрещна учителите от Търговище и Попово в сградата на училището, в която тече основен ремонт. Първата част от работната среща започна в актовата зала, където ученици поздравиха гостите и показаха своите музикални умения с народни инструменти. Освен това под ръководството на своите учители те представиха свои иновативни проекти, разработени в учебните часове. Друга група ученици изненадаха учителите със своя актьорски талант, като изпълниха скеч на френски език.
 
     Втората част от срещата се проведе в учителската стая, където директорът на ПГЗ „Т. Рачински“ представи проекта „ Лидери в училище. Лидери на европейското работно място“, благодарение на който професионалната гимназия е в списъка на иновативните училища. Г-жа Иванова сподели проблемите, които са срещнали и промените, които са въвели в учебния процес - промяна на учебните планове и програми, методиката и организацията на работа. Въведен е и нов учебен предмет „Лидерство на работното място и кариера“, като екип от учители на гимназията ще станат автори на новия учебник.
 
     Акцент в срещата бе и представяне работата на ръководството и учители от Професионалната гимназия по земеделие „Винковци“ в Хърватия, заедно с която училището от Генерал Тошево работят по проект на „Еразъм“, който е единственият огледален проект в България.
 
     В края на срещата учителите дискутираха основните трудности, които срещат в своята работа и опитът, който са добили при решаването им.

Галина Димитрова
ст. експерт по ОСО в РУО - Търговище

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Професионални училища от област Търговище и област Добрич осъществиха обмяна на опит
right-shadow