Професионална гимназия по земеделие - гр. Търговище обмени опит с иновативното СУ „Димитър Благоев”, гр. Провадия РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Професионална гимназия по земеделие - гр. Търговище обмени опит с иновативното СУ „Димитър Благоев”, гр. Провадия

      Във връзка с изпълнение на Национална програма „Иновации в действие” на 28 и 29.10.2019г.,  ученици  и  педагогически  специалисти от ПГ по земеделие - гр.Търговище  гостуваха на иновативното  СУ ”Димитър Благоев” гр.Провадия. Програмата дава възможност за обмен на идеи, чрез посещение на място в партниращо училище.
     Целта на посещението бе да се обмени опит между  учителите от иновативното училище  и от ПГ по земеделие,  а темата на мобилността –представяне на модели за решаване  на конфликти и проблеми от трета неутрална страна/медиатор/.
     По време на гостуването ученици и учители взеха участие в редица мероприятия на иновативното училище. Запознаха се с историята, настоящето и бъдещето на училището-домакин.

ПГЗ Търговище
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Професионална гимназия по земеделие - гр. Търговище обмени опит с иновативното СУ „Димитър Благоев”, гр. Провадия