Професионална гимназия по селско стопанство РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров" град Попово е едно от 20-те училища от цялата страна, които участват в проект "Училището - зона за филантропия".

На 19.02.2016 младежките екипи от тези училища се срещнаха в град Пловдив за да дискутират настоящи и бъдещи възможности за реализиране на благотворителни дейности от ученици.
Срещата се организира от Фондация „Национален алианс за работа с доброволци” /НАРД/, като част от заключителните дейности по проект„Училището – зона за филантропия”, финансиран от ФМЕИП и се проведе в конферентна зала „Менделсон“ в хотел Лайпциг.
По време на срещата младежите от всяко училище представиха реализираните си каузи. Техният брой надхвърля 60, а областите, в които младежите полагат доброволен труд са: екология, социална работа с деца и възрастни, култура и други. От ПГСС „Н.Пушкаров“, на националната конференция присъстваха г-жа Недялка Цонева – пом.директор по учебната дейност и ученици от 11-те класове – Ебру, Нели и Радослава.
След конференцията представителите на училищата от Айтос, Бургас, Варна, Враца, Велико Търново, Димитровград, Добрич, Златица, Кубрат, Кула, Пазарджик, Пещера, Попово, Пловдив, Севлиево, Свищов, Сопот, Смолян, София и Хасково дискутираха начините за създаването на дългосрочни и ефективни училищни политики за развитие на филантропията и доброволчеството.
Градовете, в които има вече изградени Центрове за работа с доброволци споделиха опита си и трудностите при намиране на съмишленици. Обсъждаха се възможности за разширяване на мрежата от доброволчески центрове. На раздяла младежите установиха, че осъществяването на дейности радващи хората им харесват, и обещаха да заразят повече хора с идеите на доброволчеството.

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров" град Попово е едно от 20-те училища от цялата страна, които участват в проект "Училището - зона за филантропия".