Проектното обучение в часовете по български език и литература  в ОУ „Любен Каравелов”, гр. Попово РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Проектното обучение в часовете по български език и литература в ОУ „Любен Каравелов”, гр. Попово

„За сърцата, що се любят, и смъртта не е раздяла"
150 години от рождението на Пенчо Славейков

   На 27 април 2016 г. се навършват 150 години от рождението на Пенчо Славейков. Поет, общественик, интелектуалец – един от творците, поставили основите на модерното европейско светоусещане в българската литература. Житейският му път – изпълнен с драматични събития, както и творческите му търсения, остават непознати и неразбрани за съвременните млади хора. А неговото литературно дело отдавна принадлежи на българската класика. В седми клас е първата среща на учениците с неговата личност и неговото творчество – баладата „Неразделни”, вдъхновена от българския фолклор, но придобила модерни измерения.
    Учениците от VІІ а и VІІ б клас бяха разделени в екипи и им беше поставена задача да проучат и систематизират информация, свързана с житейския и творчески път на Пенчо Славейков, като представят наученото чрез постер, презентация, разучаване на песен, илюстрация към художествения текст.
    На 15 март в часа по български език и литература седмокласниците показаха своите знания. Говорителите на всеки от екипите представиха по интересен начин какво са изработили. І екип - Семейството на П. П. Славейков, ІІ екип - Детство и образование , ІІІ екип - Обществена и творческа дейност, ІV екип - Любовта на поета, V екип - Последните дни на поета, VІ екип - Творческа история на стихотворението „Неразделни”. Часът завърши с изпълнение  на песента „Неразделни”. Проектната идея беше реализирана със съдействието на училищната библиотека и училищния библиотекар г-жа Антоанета Антонова, както и с г-жа Росица Пенчева – старши учител по музика.
    Проф. Боян Пенев е казал: „ Един голям поет живя като чужденец у нас, умря далеч  от нас, охулен и отречен...”. За голяма част от българите Славейков си остава „чужденец”. Надяваме се, че след участието на седмокласниците в проекта за тях ще се превърне в познат и обичан творец.

 


 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Проектното обучение в часовете по български език и литература в ОУ „Любен Каравелов”, гр. Попово